تم دندونی پسرانه

در تم دندونی پسرانه از تم رنگی آبی استفاده می شود. شما در تولدیچ می توانید هر آنچه که برای جشن دندونی نیاز دارید را تهیه کنید.

خرید لوازم تم دندونی پسر

جشن دندونی برای زمانیست که پسر کوچولو شما دندونش درمیاد. شما می تونید با خرید لوازم تم دندونی پسر آبی این روز را به بهترین شکل برای پسرتان رقم بزنید و تصاویر خوبی بگیرید.